Wat doen wij

De werkzaamheden die wij verrichten zijn in te delen in verschillende dienstengroepen: activiteiten, verhuur en aan- en afvoer materialen. Binnen de activiteiten maken we onderscheid tussen de volgende werkzaamheden:
• Graafwerk
• Sloopwerk
• Tuinen
• Beschoeiingswerk
• Stobbenfreeswerk
• Straatwerk
• Rioolwerk
• Maaikorfwerk