Graafwerk

• Uitgraven en aanleggen van opritten en funderingen

• Uitgraven en aanleggen tuinen en vijvers
We passen grondverbetering toe rond nieuwbouw en bestaande woningen en bedrijven. Aanleg van terreinen en tuinen.

• Het graven van (storings)gaten
De graaf- en grondverzetwerkzaamheden die nodig zijn om ondergrondse storingen bloot te leggen. Zoals een kapotte riolering, waterleiding of stroom- of communicatiekabel. Wij verrichten storingswerkzaamheden voor: particulieren, bedrijven, overheden en voor Nutsbedrijven als Essent, KPN en het waterbedrijf.

• Kruiwerkzaamheden
We verrichten kruiwerkzaamheden met de mini rupsdumper van 80 cm breedte met een bakinhoud van 800 kg. Deze inhoud is vergelijkbaar met de inhoud van 8 kruiwagens.