Aanleg Tuinen

• Afvoeren materialen
Voor het bouwrijp maken of voor het ontginnen van een terrein voor de bouw van een nieuwe woning en de aanleg de (nieuwe) tuin, voeren wij materialen als klei, puin en struikgewas af.

• Leveren van de benodigde materialen
Om een terrein bruikbaar te maken voor tuinaanleg en - bestrating leveren wij vulzand, teelaarde, klei, grind, menggranulaat, mijnsteen en anti-worteldoek.

• Uitgraven en aanleggen van opritten en funderingen
We vervangen daar waar nodig en verzorgen de aanleg van opritten en funderingen rond de bestaande bouw en nieuwbouw. We leveren de benodigde materialen.

• Uitgraven en aanleggen van rioleringen
Tevens levering van pvs materiaal en drainagebuis.

• Uitgraven en aanleggen tuinen en vijvers
We passen grondverbetering toe rond bestaande woningen en nieuwbouw en bedrijven. Wij voeren graafwerkzaamheden uit en brengen de vijvers in model.

Onderhoud Tuinen

• Maaien met bosmaaiers
• Maaien met gazonmaaiers
• Het inzetten van bladblazers
• Het snoeien van heggen
• De tuin onkruid vrij houden